Přespolní běh 2021

Přespolní běh
Dne 15. 9. 2021 se studenti našeho gymnázia zúčastnili okresního finále v přespolním běhu.
V kategorii středních škol získala družstva chlapců i dívek 1. místo.
Družstvo starších žákyň ve velké konkurenci základních škol okresu vybojovalo 2. místo.
Výborný výkon podala studentka tercie A Oravcová Amálie, která ve své kategorii zvítězila.
Hned za ní a tedy 2. místo obsadila studentka kvarty A Lucie Lindušková.
Z jednotlivců medailové příčky obsadili Hana Šikulová, Adéla Kreplová, Jan Štorek a
Dominik Vyroubal.
Kategorie starší žáci:
Nevřela Antonín, Voráč Martin, Pospíšil Petr, Klíma Jakub a Jančík Pavel.
Kategorie starší žákyně:
Oravcová Amálie, Přikrylová Ivana, Přikrylová Jana, Zbořilová Ivana, Lindušková Lucie a
Melzerová Nicol
Kategorie střední školy chlapci:
Vyroubal Dominik, Štorek Jan, Oščádal Ondřej, Kintr Šimon, Macák Stanislav a Karásek
Matyáš.
Kategorie střední školy dívky:
Šikulová Hana, Kreplová Adéla, Musilová Alexandra, Kytlicová Aneta a Michálková Daniela
Všem studentům patří dík za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Šárka Lakomá
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://tv.gjwprostejov.cz/
https://tv.gjwprostejov.cz/prespolni-beh-2021
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému