O komisi

Komise TV zajišťuje výuku tělesné výchovy ve všech třídách osmiletého gymnázia a čtyřletého gymnázia.

K výuce využíváme v budově školy tělocvičnu s lezeckou stěnou a fitnes sál, školní posilovnu, venkovní hřiště. Mimo školu využíváme plavecký bazén města Prostějov, letní tělocvičnuTK Plus, tělocvičnu Sokol I, atletický stadion gymnázia Otto Wichterleho a tělocvičnu a učebnu na NSC.

Dále zajišťuje výuku zdravotní tělesné výchovy pro studenty se zdravotními problémy.
Součástí komise je i výuka teoretických předmětů na gymnáziu se sportovní přípravou, praktické využití teoretických vědomostí ve sportu a kooperace se sportovními kluby.

Každoročně se účastníme velkého množství sportovních soutěží v nichž naši studenti dosahují vynikajících výsledků při reprezentaci gymnázia Jiřího Wolkera.

 Velká tělocvičná a lezecká stěna

 

Posilovna

Posilovna

Posilovna

 

 

Fitness sál

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://tv.gjwprostejov.cz/
https://tv.gjwprostejov.cz/o-komisi
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému